מאמרים

כל התשובות בנושא אפוטרופסות

מיהו אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אדם המתמנה מטעם בית המשפט לדאוג לענייניו של אדם אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו. אותו אדם שאינו מסוגל לכלכל את ענייניו נקרא חסוי.

אפוטרופוס יכול שיתמנה לגופו של החסוי ויכול שיתמנה לרכושו, הכל כדי להטיב עם בריאותו ורכושו. תפקידו של האפוטרופוס הוא לייצג את החסוי בכל פעולה משפטית ובכל עניין, בהתאם לסמכויות שהקנה לו בית המשפט, תוך שמירה מתמדת על טובתו של החסוי.

מתי יתמנה אפוטרופוס?

בהתאם לסעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962, ימנה בית המשפט אפוטרופוס במקרים הבאים:

 1. כאשר שני הוריו של הקטין (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) נפטרו, או הוכרזו כפסולי דין, או שהם אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים;
 2. כאשר אדם הוכרז כפסול דין;
 3. כאשר אדם בוגר, באופן זמני או קבוע, אינו מסוגל לנהל את ענייניו או לקבל החלטות בעצמו.
 4. אדם שאין אפשרות לזהותו.
 5. עובר.

מי יתמנה כאפוטרופוס?

סעיף 34 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כל אחד מאלה יכול להתמנות לתפקיד אפוטרופוס לחסוי:

 1. כל אחד – בן זוגו של החסוי, קרוב משפחה, עורך דין או אדם אחר;
 2. תאגיד – עמותה, מוסד או קרן וכו’;
 3. האפוטרופוס הכללי;
 4. ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה, שמטרתה לדאוג לשמירת ענייניו של החסוי אשר אינו מסוגל לנהל בעצמו בעקבות טראומות השואה ונזקיה.

את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש בן זוג, הורה או קרוב משפחה אחר, היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.

סוגי אפוטרופסות

חסויים שונים הם בעלי מאפיינים וצריכים משלהם, ולכן על מינוי האפוטרופוס להתאים לצורכי החסוי. לשם כך, מבוצעת הבחנה בין מינוי אפוטרופוס לגוף לבין מינוי אפוטרופוס לרכוש.

אפוטרופוס לגוף – האפוטרופוס אחראי לדאוג לבריאותו של החסוי ולקבל החלטות בעניינים רפואיים הנוגעים לטובתו ונועדו להטיב עם בריאותו, לרבות חתימה על מסמכים רפואיים לצורך קבלת טיפולים רפואיים.

אפוטרופוס לרכוש – האפוטרופוס יהיה אחראי לכל ענייניו הכספיים של החסוי, לרבות שמירה וניהול של נכסיו, מיצוי זכויותיו הכספיות וקבלת החלטות בכל הנוגע לענייניו הכלכליים. חלק מחובתו של האפוטרופוס לרכוש היא לדווח לנהל רישום מסודר של הוצאותיו והכנסותיו של החסוי ולדווח עליהם לאפוטרופוס הכללי.

אפוטרופוס כללי – יהיה אחראי הן לגוף והן לרכושו של החסוי.

בקשה למינוי אפוטרופוס

כאמור, בקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש כאשר אדם אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו.

בקשה למינוי אפוטרופוס יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה המצוי בתחום השיפוט בו מתגורר החסוי.

לבקשה למינוי אפוטרופוס יש לצרף תעודות רפואיות המעידות על מצבו הרפואי של החסוי ועל מסוגלותו לנהל את ענייניו, אישורים נוספים, כתבי הסכמה ועוד. כמו כן על הבקשה לכלול נימוקים מפורטים ותצהיר מאומת על ידי עורך דין, בהתאם לדרישות החוק.

 

בחינת הבקשה על ידי בית המשפט

בית המשפט ייעתר לבקשה למינוי אפוטרופוס בהתקיים התנאים הבאים:

 1. האם ענייניו של החסוי, זכויותיו, האינטרסים וצרכים שלו ייפגעו אם לא ימונה אפוטרופוס.
 2. האם ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך אחרת המגבילה באופן מצומצם יותר את זכויותיו, עצמאותו וחירותו של החסוי.

במסגרת בחינת הבקשה, יקבע בית המשפט את היקף תפקידו של האפוטרופוס בקשר לענייניו הגופניים וענייניו הכספיים של החסוי.

במסגרת זו יצוין כי מינוי אפוטרופוס לאדם המסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו ייעשה רק כאשר אותו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו או כאשר התקיימו נסיבות מיוחדות, וכשאין אדם המוכן ומסוגל לסייע לאותו אדם בלי מינוי אפוטרופוס. במקרה כזה בית המשפט יקבע הוראות לעניין תפקידו וסמכויותיו של האפוטרופוס, והוא לא יוסמך לקבל החלטות בשמו של אותו אדם בניגוד לרצונו.

בית המשפט כאמור ימנה אפוטרופוס מי שנראה לו כאדם המתאים ביותר לטובת החסוי.

לאחר אישור הבקשה למינוי אפוטרופוס, נתון האפוטרופוס לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי, שתפקידו לפקח כי האפוטרופוס שמונה ימלא א תפקידו כנדרש וכראוי וידאג לזכויותיו, לרכושו ולגופו של החסוי.

חשוב לציין, כי מינוי אפוטרופוס לאדם הינה פעולת הרת-גורל אשר נבחנת בקפדנות על ידי בית המשפט ולכן בחינתה עשויה להימשך זמן רב עד למתן החלטה וצו מינוי אפוטרופוס קבוע. לכן יש להגיש בקשה למינוי זמני לצורך קבלת החלטות בנושאים דחופים בהתאם נדרשת התערבות מיידית בענייני החסוי.

בשל מורכבות סוגיית האפוטרופסות מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין המומחה בדיני משפחה בעל ידע ובקיאות בתחום על מנת לטפל בתיק במקצועיות והקפדה על פרטי הפרטים, שיתאימו לדרישות המחוקק ובית המשפט ויכללו את המסמכים והנימוקים הנדרשים.

משרדה של עורכת הדין ליאורן עמר מתמחה בתחום דיני המשפחה והדין האישי, בעל ניסיון רב ובקיאות בהליכי מינוי אפוטרופוס ומעניק שירותי משפטי איכותי ומקצועי.

 • כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

תחומי התמחות

ליווי מקצועי לאורך כל הדרך

אדם מבוגר חותם על צוואה

פשיטת רגל בישראל

הליך פשיטת רגל בישראל הינו הליך שיקומי. במסגרת ההליך החייב צריך לפנות לבית המשפט על מנת שזה יכיר באי יכולתו לפרוע את כלל חובותיו לנושים

קרא עוד »

זכויות דיני משפחה

דיני משפחה נתפסים כאחת הקטגוריות החשובות ביותר של חקיקה מכיוון שהוא מתייחס למספר היבטים וכן למכניקות פרוצדורליות המעורבות במקרים של נישואין, ירושה, אימוץ ויחסים בין

קרא עוד »

ייצוג חייב בהוצאה לפועל

נפתח נגדכם תיק בהוצאה לפועל? זה הזמן לפנות לייעוץ משפטי! אם אתם זקוקים לייצוג חייב בהוצאה לפועל, אנחנו במשרד עורכי דין ליאורן עמר הכתובת שלכם.

קרא עוד »

חדלות פירעון מה זה

חדלות פירעון מה זה ומה חשוב לדעת במנועי החיפוש ניתן לראות עלייה בחיפושים עבור המונח, חדלות פירעון מה זה. הדבר מעיד על ההתעניינות בנושא חדלות

קרא עוד »
Call Now Button