מאמרים

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון ושיקום כלכלי

עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, בוטלו פקודות מנדטוריות מיושנות, לא מעודכנות שאינן תואמות את התקופה בת ימינו, ופוגעות בחייבים, בנושים ובמשק הישראלי כולו.

חוק חדלות פירעון הינו מהפכה של ממש ומטרתו הצבת ערך השיקום כערך עליון הן לגבי יחידים והן לגבי תאגידים. החוק מסדיר את כל היבטי חדלות פירעון של יחידים ושל תאגידים – מהסדרי חוב, הליכי הבראה ושיקום כלכלי, פירוק של תאגיד וחיסול פעילותו.

מטרות החוק

החוק החדש קובע הסדרים שיאזנו בין אינטרס החייבים, אינטרס הנושים ואינטרס הציבור כולו. החוק יצר תמריצים לחייבים להסדיר מהר, ככל האפשר, את חובותיהם ולצאת לדרך חדשה.

לחוק שלוש מטרות עיקריות:

 1. שיקום כלכלי של החייב.
 2. הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים.
 3. הגברת הוודאות והיציבות של הדין, תוך הפחתת הנטל הבירוקרטי של הליכי חדלות פירעון.

מי הוא חדל פירעון?

חדל פירעון הוא חייב או תאגיד שאינו יכול לשלם את חובותיו במועד, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבותם, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות, עולות על שווי נכסיהם.

הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד

הליכי חדלות פירעון של תאגיד נותרו בסמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי.

החידוש המרכזי בחוק החדש הינו נקודת פתיחת אחת להליכי שיקום והליכי פירוק בדרך של מתן צו פתיחת הליכים. לבית המשפט האפשרות לקבוע את מסלול הטיפול בתאגיד – פירוקו או שיקומו – וזאת ללא קשר לדרך שבה נפתחו ההליכים.

הזכאים להגיש בקשה לצו פתיחת הליכים, הם התאגיד, נושיו או היועץ המשפטי לממשלה.

עם מתן צו פתיחת הליכים, יורה בית משפט על הפעלת התאגיד לצורך שיקומו הכלכלי ותקופת הפעלתו לא תעלה על 9 חודשים (כאשר לבית המשפט הסמכות להאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים).

ממועד מתן הצו, לא ייפרעו חובות אלא בהתאם להסדרים הקבועים בחוק, ותחל תקופת הקפאת הליכים שתחול ביחס הליכי גבייה שטרם הושלמו, ובכללם, שעבודים, מימוש נכסים וכדומה, וכן על פתיחה או המשך של הליך משפטי נגד התאגיד, למעט הליכים פליליים ומנהליים.

עם מתן הצו, ימנה בית המשפט נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון ולידיו יועברו הסמכויות של האורגנים בתאגיד והוא יפעל לשיקומו או לפירוקו של התאגיד, הכרעה בתביעות החוב וכינוס נכסי התאגיד.

אם הורה בית המשפט על הפעלת התאגיד – יפעיל הנאמן את התאגיד כעסק פעיל עד לשיקומו הכלכלי ויגבש את דרכי שיקומו.

לחילופין, אם הורה בית המשפט על פירוק התאגיד – יפעל הנאמן למימוש הנכסים וחלוקתם לנושים על פי סדר הנשייה.

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד

תכליתו המרכזית של ניהול הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד היא שיקומו הכלכלי שימנע ממנו להיקלע פעם נוספת למצב של חדלות פירעון. ההנחה כיום שונתה מהנחה שאי פירעון חוב מבטא פגם מוסרי בהתנהלות החייב להנחה כי הכישלון ביכולת לפרוע חובות נובע כתוצאה מהרחבת השימוש באשראי במהלך פעילותו, שאינו נובע מהתנהלות פגומה או אינה ראויה.

יחיד יכול להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים לממונה על הליכי חדלות פירעון אשר ינתב את ניהול התיק לערכאה המוסמכת:

 • יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 150,455 ₪ בקשתו תוגש לרשם הוצאה לפועל;
 • יחיד שסך חובותיו עולה על 150,455 ₪ בקשתו תוגש לבית משפט השלום.

בנסיבות מיוחדות, רשאי רשם הוצאה לפועל ליתן צו פתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו אינו עולה על 50,152 ₪.

הליך חדלות פירעון לגבי יחיד מחולק לשתי תקופות:

 • תקופת הבדיקה – בהמלכה ייבחן מצבו הכלכלי של החייב, התנהלותו טרם כניסתו להליך חדלות פירעון והתנהלותו במהלך ההליך.
 • תקופת שיקום – תכנית לפירעון חובותיו ולשיקומו הכלכלי של החייב שעם השלמתה יופטר החייב מחובותיו.

במהלך הליך חדלות פירעון ייקבעו הסדרים עם נושי החייב, וימונה נאמן שתפקידו לבדוק את מצבו הכלכלי של החייב, לגבש תשתית עובדתית לצורך גיבוש תכנית שיקום כלכלית, לנהל את קופת הנשייה ולפעול ליישום צו השיקום תוך שמירה על כבודו של היחיד והגנה על אינטרס הנושים.

ההגבלות החלות על חייב במהלך הליך חדלות פירעון

 • עיכוב יציאה מהארץ – החייב לא יוכל לצאת את הארץ במהלך תקופת שמיום מתן צו פתיחת ההליכים ועד לקבלת ההפטר. הסיבה לכך היא החשש שהחייב יברח ויותר את הנושים ללא יכולת לקבל את כספם (או חלק מהם) בחזרה.
 • איסור שימוש בכרטיסי אשראי – כרטיסי האשראי של החייב ייחסמו, והוא לא יוכל לקבל כרטיסי אשראי חדשים במהלך ההליך. אולם, תינתן לחייב האפשרות להחזיק בכרטיס לחיוב מידי (כרטיס דיירקט).
 • הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד – החייב יסומן כלקוח מוגבל על ידי בנק ישראל ולא יוכל להתנהל עם שיקים או לקבל מסגרת כלשהי מהבנק.
 • החייב לא יוכל לפתוח או לנהל עסק ללא אישור הנאמן ובית המשפט, וזאת עד לקבלת ההפטר, כשהמטרה היא שהחייב לא ייצור חובות חדשים.

עו”ד ליאורן עמר, הינה בעלת ידע וניסיון נרחב בתחום חדלות הפירעון ומעניקה שירותים משפטיים במגוון רחב של תחומי הליכי חדלות הפירעון, לרבות ניהול הליכים מורכבים, עריכת הסכמים וייצוג בערכאות המשפטיות השונות.

 • כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד.

תחומי התמחות

ליווי מקצועי לאורך כל הדרך

זוג עצוב בגלל חובות

פשיטת רגל בהליכי גירושין

הכול על פשיטת רגל בהליכי גירושין בהליכי פשיטת רגל בהליכי גירושין מתייחסים לחובות של מזונות עבר ומזונות בעתיד. בעבר הליך פשיטת רגל בהליכי גירושין לא

קרא עוד »
הליך פשיטת רגל

פשיטת רגל וחדלות פירעון

נמצאים בתהליך של חדלות פירעון ושיקום כלכלי?  פשיטת רגל וחדלות פירעון הוא תהליך לא פשוט רגשית וכמובן כלכלית והוא יכול להשפיע בצורה משמעותית על השיגרה

קרא עוד »
זוג נותן ידיים בססכמה

‏‏‏הסכם חיים משותפים

אנשים רבים שצברו נכסים ערב כניסתם למערכת היחסים הזוגית, או אנשים בעלי ממון אשר סיימו מערכת יחסים זוגית אחת, ואינם מעוניינים עוד להישאר לבד, חוששים

קרא עוד »
Call Now Button