חדלות פירעון מה זה

חדלות פירעון מה זה ומה חשוב לדעת

במנועי החיפוש ניתן לראות עלייה בחיפושים עבור המונח, חדלות פירעון מה זה. הדבר מעיד על ההתעניינות בנושא חדלות פירעון. מאמר זה יבוא להרחיב לגבי חדלות פירעון מה זה ומה חשוב להכיר בנושא. חדלות פירעון בהוצאה לפועל מתנהלת מול רשות האכיפה והגבייה. הרשות מטפלת בהליכי חדלות של יחידים עם חובות של עד 150,455 שקלים. חדלות פירעון היא מצב שבו אין בידיו של האדם לפרוע את חובותיו, כלומר, אדם פרטי, שאינו רשום כחברה, לשלם את חובותיו במועד שנקב. חדלות פירעון בהוצאה לפועל אפשרית רק לאדם הפרטי ולא לחברות וזאת רק כאשר סך נכסיו והכנסותיו נמוכים מסך התחייבויותיו במידה שלא מאפשרת לו לעמוד בתשלומי החובות.

מטרת ההליך

מטרות ההליך הן להביא את החייב מהר ממצב של חובות לנושים, למצב של חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במסגרת הסדרי חוב חדלות פירעון ושיקום כלכלי של החייב, הנושים מקבלים את החוב שנצבר ולחייב מתאפשר השתלבות מחדש בשוק הכלכלי. 

חוק חדש חדלות פירעון מה זה שיקום כלכלי

בשנת 2019 נכנס לתוקפו חוק חדש לחדלות פירעון ושיקום כלכלי . החוק הגדיר מחדש, את מסלול השיקום של האדם החייב, בהתאם להליך המשפטי של פשיטת רגל אשר היה נהוג בעבר. הטיפול הועבר למעשה לגופים מנהליים, דבר שאמור לייעל את ההליכים ולקצר את אורכם.

רשות האכיפה, האפוטרופוס הכללי ובית המשפט המחוזי

כאמור, ההוצאה לפועל היא הגוף האחראי על טיפול בהליכי חדלות פירעון של יחידים שחובותיהם נמוכים מסכום של 150,455 ש״ח. תיקי חדלות פירעון בהוצאה לפועל לא ידונו בפני בתי משפט אלא מול הרשות. כאשר סך החובות של יחידים גבוה מסכום זה, ממונה על ההליכים, האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים של משרד המשפטים. חדלות פירעון מה זה, הגוף האחראי על הליכי חדלות פירעון של חברות ותאגידים הוא בית המשפט המחוזי. עו"ד חדלות פירעון יכול לייצג את לקוחותיו מול הגופים השונים. התנאי הבסיסי לשם התחלת התהליך, הוא שבעת הגשת הבקשה, מרכז חייו של האדם נמצא בישראל. לחילופין ניתן להתחיל את ההליך, במידה, ונכסיו של האדם ועסקיו מרוכזים בישראל בעת הגשת הבקשה.

ניסיון ומקצועיות

משרדה של עורכת הדין ליאורן עמר חדלות פירעון תל אביב מייצג ומייעץ ללקוחות במגוון, של נושאי הסדרי חוב חדלות פירעון. המשרד מתמחה גם לגבי חדלות פירעון תל אביב, ושיקום כלכלי לאנשים פרטיים כמו גם לחברות ותאגידים. מומלץ להיעזר בליאורן עמר, עו"ד חדלות פירעון, לגבי העמידה בתנאים להגשת בקשה להליך חדלות פירעון ולקבל ממנה את כל הליווי והייעוץ המקצועי לאורך התהליך.

#
Agent (Online)
×

אנחנו כאן כדי לעזור....זמינים לעזור בכל שאלה